Kontakt

 • "Svijet print" D.O.O. / BiH  Adresa: Vrazova br. 1, 71 000 Sarajevo
  Telefoni: +387 33 467 824; fax: +387 33 768 985
  E-mail: svijet.print@bih.net.ba

  PJ

  Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.115
  78 000, Banjaluka
  Tel: +387 51 347 312
  Fax: +387 51 347 202

  Direktor: Aida Bravo (aida.bravo@color.co.ba)

  Advertising direktor: Suzana Šačić (suzana.sacic@color.co.ba)

  Tel: +387 33 714 466
  Fax: +387 33 714 465

  Advertising direktor: Rasim Dizdarević (rasim.dizdarevic@color.co.ba)

  Tel: +387 51 347 310
  Fax: +387 51 347 202